ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Warnasooriya

මම මනාලයෙක්
වයස 33
උස 5’ 8" (173 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය පොළොන්නරුව
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියාව Sri Lanka Army
රැකියා ස්ථානය රාජ්‍ය / අර්ධ-රාජ්‍ය
රැකියා ගොනුව හමුදා නිලධාරීන් / පොලිස් නිලධාරීන්