ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Sumedha

මම මනාලයෙක්
වයස 25
උස 5’ 4" (163 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව Business
රැකියා ස්ථානය තමාගේම ව්‍යාපාර සහ ස්වයංරැකියා
රැකියා ගොනුව වෙනත්