ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

ruwansampath

මම මනාලයෙක්
වයස 30
උස 5’ 6" (168 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය නුවරඑළිය
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය O/L සමත්
රැකියාව රියදුරු
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව රියදුරන් / ආරක්ෂක නිලධාරීන්

මා තනි පුද්ගලයකු වන අතර අවංක ගුනගරුක යෙහෙළියක් විවාහ වීමට අවශ්‍යයි. දික්කසාද වූ අයද කම් නැත, වයස ගැටලුවක් නැත. 0766795050