ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Darshana12

මම මනාලයෙක්
වයස 23
උස 5’ 1" (155 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය හම්බන්තොට
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියාව superviser
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව වෙනත්

0764115927