ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Harshakumar

මම මනාලයෙක්
වයස 28
උස 5’ 6" (168 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය O/L දක්වා
රැකියාව පෞද්ගලික
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව වෙනත්

Hoda gathiguna thiyena kenek duppath unata kamak ne